ขบวนการใส่ร้ายอิสลาม! ขออัลกุรอ่าน แต่กลับโพสต์ใส้ร้ายว่า มีคนส่งไปเอง

442

เฟส Somchai kerdyoo โพสต์ข้อความ ระบุว่าการใส่ร้ายมุสลิมและอิสลามล่าสุด
แกล้งทำเป็นขออัลกุรอานเพราะอยากศึกษา

เมื่อได้แล้วจึงใช้อวตารหรือให้คนอื่นโพสต์ด่าอิสลาม

ดีที่ผู้มอบอัลกุรอานมีหลักฐานว่าได้ขอมาจริง
ปัญหาอยู่ที่คนพวกนี้เปิดเผยชื่อผู้ส่ง ซึ่งอาจทำให้คนคลั่งพวกนี้คุกคามได้

กลุ่มคนพวกนี้พยายามปกปิดชื่อผู้รับ แต่ยังเห็นจังหวัดสุรินทร์ จึงเป็นที่มาให้ได้รับรู้ว่า เป็นใคร

ผู้มอบอัลกุรอานมีหลักฐาน ในการสนทนาชัดเจนว่าคนนี้เป็นใคร หายออกไปจากการสนทนา และผู้รับและผู้โพสต์ ไม่มีการสำนึกและขอโทษแต่อย่างใด

ผมวิงวอนให้พี่น้องชาวพุทธในจังหวัดสุรินทร์์
และพี่น้องชาวไทยที่รักความสามัคคี โปรดให้การอบรม คนกลุ่มนี้ด้วย
………….

พี่น้องมุสลิม ไม่ได้เหมารวมว่าเป็นความผิดของศาสนาหรือคนส่วนใหญ่ของศาสนาครับ
………….

ขอบคุณพี่น้องชาวพุทธ ชาวคริสต์ อศาสนา
ที่ร่วมให้ข้อมูล ช่วยชี้แจงไปตามเพจและกลุ่มต่างๆให้ เพราะมั่นใจว่า คนไทยเรารักกัน และเกลียดการทำชั่วเช่นนี้


…………..
หลักฐานการสนทนาขออัลกุรอาน
จะไม่เปิดเป็นสาธารณะครับ