เจ้าของห้างดังเมืองตรัง เข้ารับอิสลาม

10978

24 ธันวาคม เจ้าของห้างร้าน สมศรี 2000 ห้างใหญ่หลังสถานีรถไฟตรัง รับกะลีมะชาฮาดะห์ เป็นมุสลิม จากนี้เธอ บอกว่า ต้องการการติดตามให้ความรู้ศาสนาให้มากขึ้น

الله أكبر
ดุอาให้เขามั่นในอิสลาม