สี จิ้น ผิง ผงาดผู้นำตลอดชีวิต หลังสมัชชามีมติเอกฉันท์แก้รัฐธรรมนูญ จากจำกัดแค่ 2 สมัย

58

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน มีมติ 2,964คะแนน ให้ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง เป็นผู้นำตลอดชีวิต หลังจาดหมดวาระการดำรงตำแหน่ง 2 สมัย ระยะเวลา 10 ปี

รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยเติ่ง เสี่ยว ผิง กำหนดให้ผู้นำพรรคและผู้นำประเทศดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัย สมัยละ 5 ปี จากสมัย เหมา เจ๋อ ตุง ดำรงตำแหน่งตลอดชีวิต เพื่อแก้ปัญหาการผูกขาดอำนาจและปัญหาการจัดสรรอำนาจภายใน ซึ่งหลังจากนั้นประธานาธิบดีจีนหลายคน ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัย จนถึง สี จิ้นผิง ที่มีการต่ออายุการเป็นผู้นำไปตลอดชีวิต

การต่ออำนาจให้ สี จิ้น ผิง ตลอดชีวิต ที่ประชุมให้เหตุผลว่า สี จิ้น ผิง มีปัญหาสำคัญจะต้องจัดการมาก   อีกด้านหนึ่งสะท้อนบารมีของสี จิ้น ผิง ที่มีมากล้นในพรรคคอมมิวนิสต์จีน