สุดเลว! พล.อ.อักษราแฉ เจ้าหน้าที่รัฐจ่ายเงินหนุนก่อความรุนแรงภาคใต้

1206

15 มี.ค.61 พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มผู้เห็นต่างได้ใช้ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเงื่อนไขใช้ต่อรองในการพูดคุยกับรัฐบาล

“โดยมีกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงานที่แอบติดต่อผ่านตัวแทนแหล่งข่าว รวมทั้งแนวร่วมในพื้นที่ให้การสนับสนุน ช่วยกันสร้างความรุนแรงแบบป่วนเมือง ขยายความขัดแย้งไปทั่วจังหวัดชายแดนภาคใต้” พล.อ.อักษรา กล่าว

พล.อ.อักษรา กล่าวอีกว่า รัฐบาลยินดีคุยกับกลุ่มที่ไม่ใช้ความรุนแรง และขณะนี้สามารถดึงกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ เกือบร้อยละ 90 เข้ามาพูดคุยและร่วมกันสร้างสันติสุข ด้วยการสร้างเซฟตี้โซน(Safety Zone) ที่ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับพื้นที่สาธารณะปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นสำหรับทุกคน(Common Space)

Cr.แนวหน้า