สุดปลื้ม!สมเด็จพระเทพฯเสด็จบูธวิกายา ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

137

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ในโอกาสนี้ทรงเสด็จเยี่ยมชมบูธของสำนักพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งสำนักพิมพ์วิกายาด้วย ทางผู้บริหารสำนักพิมพ์ได้ถวายถวายหนังสือชุดที่ตีพิมพ์ใหม่ ของสำนักพิมพ์ ชุดที่พิมพ์ใหม่ด้วยสร้างความปบายปลื้มแก่สำนักพิมพ์อย่างสูง

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน