จุฬาราชมนตรี ไม่สบายใจ ผู้อวดรู้วิพากษ์ศาสนาอื่น ออกทีวีแจง ชี้ขัดหลักคำสอนอิสลาม นำไปสู่ความขัดแย้ง สูญเสีย

14630

จุฬาราชมนตรี เตือนสติผู้ทำตัวเป็นผู้รู้บริภาษความเชื่อของต่างศาสนิก ห่วงนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงและความสูญเสีย ระบุอิสลามห้ามวิจารณ์ศาสนาอื่น แต่มีการฝ่าฝืน แนะใช้วิทยปัยญา ความสุขุมรอบคอบ

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวทางสถานีโทรทัศน์เชคคุนอิสลามทีวี หรือทีวีสำนักจุฬาราชมนตรี ว่า รู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากมีผู้ที่ตั้งตัวเป็นผู้รู้ศาสนาได้พูดในเชิงวิพากษ์ บริภาษศาสนาอื่น

“ไม่สบายใจว่า ทำไมอิสลามถึงก้าวร้าว อิสลามห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในอัลกุอ่านว่า สูเจ้าอย่าได้วิพากษ์กลุ่มคนที่เรียกร้องสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะฮ์ เพราะเขาจะกลัมาบริภาษอัลเลาะฮ์ จึงอยากฝากเตือนผู้รู้ หรือผู้ที่ทำตัวเป็นผู้รู้ศาสนาที่มาเป็นนักบรรยายนักเผยแพร่ให้ระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ว่า จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคม และขัดแย้งกับหลักอิสลามที่ห้ามวิจารณ์ศาสนาอื่น” จุฬาราชมนตรี กล่าว

ผู้นำมุสลิมในประเทศไทย กล่าวว่า การเผยแพร่อิสลามในประเทศไทย จะต้องมีความระมัดระวัง จะต้องเคารพและให้เกียรติคนอื่น จึงทำความเข้าใจกับพี่น้องโดยทั่วไปว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่หลักคำสอนของอิสลาม แต่เป็นการฝ่าฝืนคำสอนของอิสลาม และฝากไปยังนักวิชาการให้พูดตามหลักศาสนา เพราะคำพูดของท่านเพียงไม่กี่คำจะทำให้เกิดความสูญเสียในอิสลามและมุสลิมในประเทศไทย และนำไปสู่ความแตกแยก กุรอ่านได้สอน ให้การเรียกร้องเชิญชวนเข้าอิสลามด้วยวิทยปัญญา

“การเผยแพร่ศาสนาในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จะต้องสุขุม รอบคอบ และเคารพต่อศาสนาอื่น จึงต้องการเตือนให้ท่านทั้งหลายเดินตามแนวทาวที่อิสลามสอน ใช้วิทยปัญญาและคำสอนอันดีงาม ไม่ใช่การบริภาษ การกล่าวร้าย ที่จะนำไปสู่การตอบโต้ และมีความแตกแยกตามมา ขอตระหนักในความร้ายแรงของเรืองนี้ด้วย”