เปิดสายด่วน 1186 ตลอด 24 ชั่วโมงช่วยด้านประกันภัยช่วงปีใหม่-ขายประกัน 100 เบี้ย 100,000 สนมะ!

246

คปภ.ห่วงใยประชาชน เปิดสายด่วน 24 ชั่วโมงช่วยเหลือด้านประกันภัยช่วงปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญประชาชนด้วย “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ”จ่ายเบี้ย 100 ความคุ้มครอง 1 แสนบาท

ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ (31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560) ว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรื่นเริงกันเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยต่างๆ ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงมีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตนจึงได้สั่งการให้สำนักงานคปภ.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเตรียมรับมือและพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยกับประชาชนผู้ประสบภัยได้ทันทีในกรณีเกิดภัยที่ไม่คาดคิดตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับพื้นที่ในส่วนของภูมิภาคให้ประสานและประชุมกับเครือข่ายประกันภัยในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและสนับสนุนข้อมูลด้านการประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทนให้กับพี่น้องประชาชน หากมีเหตุหรือความจำเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยาช่วยเหลือด้านการประกันภัยและร่วมตั้งศูนย์บริการประกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย นอกจากนี้ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของจังหวัดในพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่โดยเข้าร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนกับจังหวัดและอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางที่จะใช้ในการติดต่อกับสำนักงาน คปภ. นอกเหนือจากสายด่วนประกันภัย 1186 โดยในส่วนภูมิภาคขอให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) เป็นต้น อีกทั้งให้ติดตามข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วยเหลือด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานให้สำนักงาน คปภ. ทราบด้วย                                 

สำหรับพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดเวรเจ้าหน้าที่สายด่วนประกันภัย 1186 ให้บริการประชาชนด้านการประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย โดยร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำประกันภัยมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากจะช่วยสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวแล้ว ยังเป็นเครื่องมือรองรับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการประกันภัย และเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 ตนในฐานะนายทะเบียนจึงออกคำสั่งนายทะเบียน ที่ 65/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต หรือเรียกง่ายๆ ว่า “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการประกันภัยในการใช้เป็นเครื่องมือรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด จึงกำหนดเบี้ยประกันภัยไว้เพียง 100 บาทต่อปี

ให้ความคุ้มครองดังนี้ ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท และผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท

ผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ โดยนับจำนวนรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจด้วย เปิดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ประชาชนสามารถหาซื้อได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส โบรคเกอร์ ประกันภัยในห้างเทสโก้โลตัส บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  ธนาคารออมสิน ตัวแทน/นายหน้า และบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัย 23 บริษัทและบริษัทประกันชีวิต 5 บริษัท

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ในส่วนกลาง เปิดบริการสายด่วน คปภ. 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 และให้สำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ในส่วนภูมิภาค เปิดสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น และขอฝากเตือนเจ้าของรถ และผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้พร้อมใช้งาน ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท ตรวจสอบวันหมดอายุการทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ก่อนออกเดินทาง และหากต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นก็สามารถทำประกันภัยรถภาคสมัครใจเพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th