เปิดรุ่น 2 แล้ว หลักสูตรผู้นำอิสลาม จุฬาฯเปิด ขอผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี

184

วันที่ 11 เมษายน สพนักจุฬาราชมนตรี ได้เปิด โครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่2 ปี 2561 โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ปผู้อำนวยการสำนักจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

จุฬาราชมนตรี ได้ให้โอวาท ให้ผู้นำอิสลามยึดมั่นในหลักการอิสลามที่ถูกต้อง และอัล-อิสลาม ” คือแบบอย่างที่ดีแห่งมวลมนุษยชาติ และผู้รำอิสลามจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่มุสลิม

” ขอให้ช่วยกันส่งเสริมศาสนา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์ประชารัฐ พร้อมทั้งน้อมนำหบักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทาง”จุฬาราชมนตรี กล่าว

โครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่”หลักสูตรที่1 รุ่นที่2 ปี 256 เปิดอบรม ระหว่างวันที่ 13-22 เมษา 2561 โดยรุ่นที่ 2 มีผู้นำอิสลามจากทั่วประเทศเข้าร่วมรวม 60 คน

ในการอบรมตามโครงการจะมีบุคคลที่มีความรู้ทั้งในหลักศาสนาและบุคคลที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งภาครัฐ มาให้ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิต และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม