นิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 75

350
ทำทุกอย่างเพื่อทำลายเมาลิด การจัดงาน “เมาลิด” เป็นเรื่องที่มุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยให้ความสำคัญ เพื่อรำลึกถึงความดีงามของศาสนทูต มูฮัมหมัด(ซ.ล.) เป็นพิเศษ จากที่ได้รำลึกอยู่ทุกวันแล้วก็ตาม มุสลิมบางคนทีีมีฐานะก็จะจัดงานเมาลิดที่บ้าน ทีี่มัสยิด หรือรวมตัวกันจัดเมาลิดกลางประจำอำเภอ ประจำจังหวัด และรวมตัวกัน ทั้งประเทศ จัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการจัดมายาวนานเกิอบ 60 ปี งานเมาลิดนบีจัดครั้งแรกในฮ.ศ.ที่ 200 บนอาณาจัดรอิสลาม โดยคอลัฟะห์ขณะนั้น เป็นผู้จัด ซึ่ง 200 ปีถือว่ายังอยู่ในยุคสลาฟ และมีการจัดต่อเนื่องมานับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลามากกว่า 1,000 ปี การจัดงาน “เมาลิดกลาง” เป็นงานสำคัญที่สุดของมุสลิมในประเทศไทย เป็นงานที่มุสลิมไทยมารวมกันมากที่สุด ทั้งมาร่วมจัดงาน ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในงานมีกิจกรรมหลายอย่างในงาน อาทิ การประกวดกอรี กิจกรรมฝึกทักษะเยาวชนหลายอย่าง กิจกรรมสตรี การสัมมนา ในหัวข้อที่น่าสนใจ การออกร้่านขององค์กร สถาบันต่างๆ รายได้เพื่อการกุศล ที่สำคัญเป็นที่ประมุขของประเทศเสด็จพระราชดำเนิน ส่วนราชการตั้งแต่นายกฯ ร่วมกิจกรรมในงาน ไม่มีงานไหนที่สำคัญต่อมุสลิมไทยมากกว่านี้ ตลอดเวลาของการจัดงานมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต้องการทำลายการจัดงาน ปล่อยข่าว สร้างกระแสโจมตีใส่ร้ายมาตลอด เหมือนอย่างข้อความ ด้านบน เป็นความเลวร้ายของกลุ่มไม่เห็นด้วย ด้วยจิตคารวะ บรรณาธิการบริหาร

ลิ้งก์ไฟล์ pdf นิตยสาร Mtoday ฉบับที่ 75 เต็มฉบับ