มอ.ปัตตานีจัดวิ่งการกุศลอันดามัน-อ่าวไทย ระดมทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้

29

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีพันธมิตร 5 วิทยาเขต จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลอันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ HANDS AND HEART Start 2gether เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีพันธมิตร จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลอันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ HANDS AND HEART Start 2gether รวม 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตปัตตานี เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อระดมทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนการฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจในด้านต่าง ๆ

สำหรับวิทยาเขตปัตตานี เริ่มวิ่งจากจังหวัดปัตตานีถึงจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป รวม 5 จุด คือ วันที่ 28 เมษายน 2561 จุดที่ 1 จากลานวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร สมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี โทร.08-2431-0495 , จุดที่ 2 จาก ม.อ.ปัตตานี-ปั๊มน้ำมันบางจากตำบลดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 16 กิโลเมตร สมัครได้ที่ ปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หรือ กองกิจการนักศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี โทร.08-2431-0495 , 09-3559-2645 จุดที่ 3 เส้นทางที่ 1 จากโรงเรียนบ้านกรงอิตำ ตำบลเทพา-องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 7 กิโลเมตร สมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา และศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ ม.อ.ปัตตานี โทร.08-2431-0495 หรือที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ,

เส้นทางที่ 2 จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง-ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 7.4 กิโลเมตร สมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โทร.09-0883-3539 , 08-9297-1021 จุดที่ 4 จากเทสโก้ โลตัส อำเภอจะนะ-สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ ตำบลคลองเปี๊ยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 10 กิโลเมตร สมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี โทร.08-2431-0495 หรือที่ร้านอาหารมากันนะ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ วันที่ 29 เมษายน 2561 จุดที่ 5 จากวัดเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่-ม.อ.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 10 กิโลเมตร

สมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี โทร.08-2431-0495 หรือที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวิ่งระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 โดยสามารถสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ” กับโครงการวิ่ง HANDS AND HEART Start 2gether อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ ได้ที่ชื่อบัญชี ศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-00038-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02560-3 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 902-6-07902-8 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อจัดทำใบเสร็จและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสุธีรา โกมลมาลัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.06-2352-2544 หรือ Facebook Fanpage : PSU-Pattani-วิ่งด้วยหัวใจ-HandsandHeart-Start-2gether