อร่อยเว่อร์! เคยกินไม๊ทุเรียนก.ก.ละ 3,000 บาท ขายในเมืองไทยนี่เอง วันเดียวขายได้เป็น “แสนบาท”

1619

ตลาดอตก. ในส่วนของ “ตลาดต้นแบบ” อยู่ระหว่างตลาดอตก. กับตลาดเกษตรอินทรีย์ มีร้านขายทุเรียน “คุณนิด” ขายทุเรียนในราคาที่ฟังแล้ว ต้องตกใจ กิโลกรัมละ 3,000 บาท

คุณนิด เจ้าของร้านทุเรียนกิโลกรัมละ 3,000 บาท

“เป็นทุเรียนอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นส่วนของตัวเองที่เขาชะเมา จ.ระยอง ราคาแพงก็จริง ที่ต้องบอกว่า อร่อยเว่อร์ เพราะคัดมาอย่างดี” คุณนิด บอกถึงสรรพคุณของทุเรียนก้านยาว

เธอ บอกว่า ขายทุเรียนมาตั้งแต่อายุ 13 ปี ขายมาแล้ว 30 ปี ไม่ได้เรียนหนังสือเพราะอยากรวย ตอนนี้ก็รวยแล้ว ด้วยขายมานานจึงรู้จักทุเรียนทั้มหมด พันธุ์ปลูกที่ระยอง 50 ไร่ เป็นพันธุ์จากนนทบุรี รสชาติจึงอร่อย

กมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.)

“ขายได้วันละ 10-20 กิโลกรัม หรือบางวันก็ได้วันละ 100,000 บาท แต่ก็ไม่ได้ทุกวัน แต่กว่ามาถึงวันนี้ เพราะขายมานาน 30 ปี”

ด้านนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) กล่าวว่า อตก. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ช่วยกระจายสินค้าทางการเกษตรให้เกษตรกร แต่ต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีตลาด 3 ตลาด คือ ตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เปิดให้เกษตรกรมาขายฟรีหมุนเวียนกันไป ตลาดต้นแบบ เปิดให้เกษตรกรนำสินค้าแปรรูปจากเกษตร สินค้าจากเกษตรกรรุ่นใหม่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาขาย และตลาดอตก. ที่รู้จักกันดี

“เป็นที่รับรู้กันดีว่า อ.ต.ก. เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีมารตรฐาน เปิดโอกาสให้เกษตรกรจากทั่วประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรนำสินค้ามาขายผลัดเวียนหมุนเวียนกัน บางคนก็นำสินค้ามาขาย โดยไม่มีแพคเกจ ใช้ถึงพลาสติก ซึ่งก็ขายไม่ได้ ก็ดูรูปแบบจากร้านข้างๆ ไปพัฒนาปรับปรุง จนมีแพคเก็จที่สวยงาม ขายได้ราคา ในส่วนของตลาดเกษตรอินทรีย์ก็จะต้องได้รับการรับรอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ” เขา กล่าว

ผอ. อ.ต.ก. กล่าวว่า ด้วยมาตรฐานดังกล่าว ทำให้สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา CNN ได้จัดอันดับให้อ.ต.ก.เป็นตลาดอันดับ 4 ของโลกในตลาดในระดับเดียวกัน รวมทั้งสื่อของฮ่องกง ก็ให้การยกย่องว่าเป็นตลาดที่ดีที่สุด

กุ้งแม่น้ำจากสุราษฎร์ธานี กิโลกรัมละ 1.200 บาท

“ลูกค้ามีทั้งคนไทยและต่างประเทศ ต่างประเทศแต่เดิมก็มีฝรั่งมากันมาก แต่ระยะหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนมากันเยอะ” ผอ. อ.ต.ก. กล่าว