ทหารรุดช่วยไทยพุทธบันนังสตา หลังเดือดร้อนจากเหตุความไม่สงบ

42

วันนี้ (30 เม.ย.61) พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธในชุมชนห่างไกลและโดดเดี่ยว 3 ชุมชนคือ/// บ.เหมืองลาบู ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา มีราษฎร 55 ครัวเรือน อาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้  ได้สนับสนุนงป.ปรับพื้นที่บริเวณบ้าน 100 ปี 100,000 บาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนไทยพุทธอีกแห่งหนึ่งอยู่บ.ตะบิงติงงี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ก่อนปี 2547 มีราษฎร 28 ครัวเรือน ปัจจุบันเหลือ 25 ครัวเรือน เมื่อปี2548 ราษฎรเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 8 คน …ได้สนับสนุนน้ำมันปรับพื้นที่ภายในวัดตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1,000 ลิตร และสนัสนุนงป.สร้างโรงอาหารภายในวัดตลิ่งชัน ฯ 150,000 บาท พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้ราษฎรที่มีบุตรศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

จากนั้น ได้เดินทางไปบ.แป้น ตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา มีราษฎรอาศัยอยู่ 50 ครัวเรือน อาชีพทำสวนยางและสวนผลไม้ และได้ขอให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทาง 6 กม.ชำรุดได้รับจะประสานส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้ และสนับสนุนงป.จำนวน 30,000 บาท เป็นค่าจัดหาโต๊ะเก้าอี้ สำหรับใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน