ประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ1439 “สมาน อาดัม” เป็นใคร

287

งานเมาลิดกลางฯ เริ่มต้นอย่างคึกคักที่ศูนย์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ ในปีนี้ (2561) มีนายสมาน อาดัม เป็นประธานจัดงาน เขาเป็นใครมาจากไหน หลายคนอยากรู้จัก

นายสมาน อาดัม ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดตราด ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นมุสลิมจังหวัดตราด เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราดมาหลายสมัย จนก้าวเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

“การจัดงานมุ่งเน้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามแนวทางของศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม” เขา กล่าวถึงการจัดงานเมาลิดกลางฯ

“งานเมาลิดกลางฯ จะเป็นการจุดประกาย ที่จะนำจริยวัตร ของท่านนบีมุฮัมมัด(ซ.ล.) ในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่แท้จริง และนำเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ถือว่าเป็นหลักการของมุสลิมที่ควรถือปฏิบัติ ”

“ สิ่งที่มีความสำคัญอยากจะได้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมมุสลิม การมีส่วนร่วมขององค์กรศาสนาในรูปของปัจเจกชน หรือ ในรูปของสังคม จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้มาก ทำให้แต่ละองค์กรในประเทศไทย ได้มีการมูซาวาเราะห์ (ประชุมหารือ) และมีการปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์กร และสังคมของเราให้มีความเจริญยิ่งขึ้น ”

เป้าหมายสำคัญอีกเรื่องคือ อยากจะเห็นสังคมของเรามีความเป็นเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว อาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งนี้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อาจหมายถึงการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะทำให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งจะนำพาองค์กร อื่นๆ ในสังคมเข้มแข็งตามมาด้วยเช่นกัน

สำหรับการจัดงานเมาลิดกลาง ในแต่ละปี สิ่งที่เห็นคือมวลมหาประชาชนจะมาร่วมจากทั่วทุกภาค โดยแต่ละปีคาดว่าจะมีผู้มาร่วมไม่ต่ำกว่าแสนคน ซึ่งปีนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างกว้างขวาง มั่นใจว่าประชาชนมาร่วมไม่น้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

งานเมาลิดกลางปีนี้ จัด 3 วัน 14-16 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเรามีสถานที่รองรับอย่างกว้างขวาง โดยในงานนอกจากจะมีมุสลิมทั่วประเทศมาร่วมงาน ในแต่ละปีจะเห็นว่ามีผู้บริหารหน่วยงานราชการ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบรรดาทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ มาร่วมจำนวนมาก ถือว่าเป็นงานสำคัญที่สุดของสังคมมุสลิมในประเทศไทยก็ว่าได้