อีกท่ี่! ชาวทับปริกกระบี่ ค้านโรงไฟฟ้าขยะ

213

ชาวบ้านกลุ่ม รักษ์บ้านในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ติดป้าย คนในช่อง ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ กังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของ คนในชุมชน จากมลพิษต่างๆ

ชาวบ้านกลุ่ม รักษ์บ้านในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ติดป้าย คนในช่อง ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ ตามจุดต่างๆ
ในชุมชน เนื่องจาก กังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของ คนในชุมชน จากมลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดจาก โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลเมืองกระบี่ หมู่ 1 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน สถานศึกษา วัด และที่ผ่านมา ชาวบ้าน ได้รับผลกระทบจาก กลิ่นเหม็น น้ำเสีย จากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ตายเป็นจำนวนมาก ปัญหาจากแมลงวัน พาหะนำโรคต่างๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร

พ.จ.อ.ปัญญา หิรัญ ประธานกลุ่มคนรักษ์บ้านในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ กล่าวว่า หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของคนในชุมชน เนื่องจาก แต่ละวันต้องใช้ขยะประมาณ 400 ตัน เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า การขนส่งขยะจะส่งผลกระทบต่อการจราจร การเกิดอุบัติ แหล่งน้ำตามธรรมชาติจะถูกสูบขึ้น เลี้ยงระบบโรงไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ปัญหามลพิษ จากฝุ่นละออง ควัน จากการเผาไหม้ขยะ สารก่อมะเร็ง

จึงเรียกร้องให้เทศบาลย้ายสถานที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะเทศบาลเมืองกระบี่ ออกจากพื้นที่ใกล้ชุมชน และกลุ่มชาวบ้าน เตรียมยกระดับการชุมนุมเรียกร้องต่อไป