อีกท่ี่! ชาวทับปริกกระบี่ ค้านโรงไฟฟ้าขยะ

76

ชาวบ้านกลุ่ม รักษ์บ้านในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ติดป้าย คนในช่อง ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ กังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของ คนในชุมชน จากมลพิษต่างๆ

ชาวบ้านกลุ่ม รักษ์บ้านในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ติดป้าย คนในช่อง ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ ตามจุดต่างๆ
ในชุมชน เนื่องจาก กังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ของ คนในชุมชน จากมลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดจาก โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ สถานที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลเมืองกระบี่ หมู่ 1 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน สถานศึกษา วัด และที่ผ่านมา ชาวบ้าน ได้รับผลกระทบจาก กลิ่นเหม็น น้