เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 1439

115

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439  ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพฯ