บานปลายหนัก! บาบอแม”ลาออก”กก.อนุบาลปัตตานี ครู-ผู้ปกครองเผชิญหน้า

1022

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี 1 ในกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ได้ออกแถลงการณ์ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี โดยให้เหตุผลว่า “เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลได้มีมติของที่ประชุมไม่เห็นชอบให้นักเรียนมุสลิมแต่งกายตามหลักของศาสนาอิสลาม ซึ่งการแต่งกายตามหลักการอิสลามเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม”

“กรณีที่ผมให้สัมภาษณ์นั้นหลายคนเข้าใจผิด ผมไม่อยากให้นำศาสนานี้มาเป็นข้อขัดแย้ง เพราะบ้านเมืองต้องการความสมานฉันท์และความสงบสุขตามนโยบายของรัฐบาล” 

“อย่างไรก็ตามนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่มีนโยบายอย่างชัดเจนในการปกป้องและดำเนินงานเพื่อนำศาสนาอิสลามในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป” แถลงการณ์ระบุ

ทั้งนี้ที่ประชุมกรรมการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ไม่เห็นด้วยให้แก้ระเบียบให้นักเรียนมุสลิมสวมฮิญาบได้ โดยบาบอแม ระบุว่า กรรมการฝ่ายมุสลิมมีเพียง 2 เสียงไม่สามารถแก้ปัญหาได้

กรณีโรงเรียนอนุบาลปัตตานี มีการอ้างว่า เป็นที่ธรณีสงฆ์ จึงไม่ยอมให้นักเรียนสวมฮิญาบเข้าเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศว่า จะไม่ยอมให้นักเรียนที่สวมฮิญาบเข้าเรียน ใครอยากสวมฮิญาบก็ให้ไปหาที่เรียนใหม่ โดยก่อนหน้านี้มีครูหลายคนได้ลาหยุด เพื่อประทัวงการที่มีนักเรียนสวมฮิญาบเข้าเรียน

ขณะที่ผู้ปกครองยืนยันให้นักเรียนสวมฮิญาบไปเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้