ตูมสนั่น! ระเบิดปัตตานีนับ 10 ลูก เป้าหมายที่ธนาคารหลายแห่ง

128

วันที่ 20 พ.ค.61 เวลา 19.00 น.เกิดเหตุระเบิดเหิดขึ้นนับ 10 จุด จ.ปัตตานี ภายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี4 จุด และอีกหลายจุดบริเวณรอบนอก
เริ่มจากจุดที่ 1.เกิดระเบิดหน้าธนาคารกสิกรไทย
จุดที่ 2.ระเบิดหน้าธนาคาร ธกส.หน้าตู้ ATM มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
จุดที่ 3 ระเบิดหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี
จุดที่ 4.หน้าตู้ATM ออมสิน หน้าวิทยาลัยเทคนิค
จุดที่ 5 เกิดระเบิดอ.สายบุรี จ.ปัตตานี
หน้าตู้ATM ธ.อิสลามฯหน้า ร.ร.ศาสนาศึกษา

จุดที่ 6 เกิดเหตุระเบิดอ.หนองจิก จ.ปัตานี
บริเวณบึ๊มหน้า ธกส.

จุดที่ 7 เกิดเหตุพื้นที่มะรือโบตก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส บริเวณหน้าตู้ออมสิน

ขณะที่ๆอ.บันนังตสา จ.ยะลา ที่เสียงระเบิดเกิดขึ้น 5 ลูก ยังไม่รายละเอียด