นักวิทย์ฯมอ.เจ๋ง! ออกแบบ”มะเฟืองมหัศจรรย์” ส่งขึ้นห้างช่วยชาวสวนยาง

139

นักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ออกแบบมะเฟืองมหัศจรรย์จากยางพารา อุปกรณ์ช่วยซักผ้าให้สะอาดวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง

นายสมคิด ศรีสุวรรณ

นายสมคิด ศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ภาควิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า
จากสถานการณ์ยางพาราราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในจังหวัดภาคใต้ มีความยากลำบาก ในฐานะที่ทำงานคลุกคลีด้านยางพารามาอย่างต่อเนื่อง จึงตระหนักว่าควรที่จะต้องนำองค์ความรู้มาช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อต้นปี 2560 ได้มีโอกาสร่วมในทีมที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ได้นำเสนอลูกยางซักผ้า โดยได้ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายปลาพะยูน แต่เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวขาดความพร้อมในกระบวนการผลิต จึงได้ชะลอโครงการลง

ในกลางปี 2560 ในฐานะที่ปรึกษาของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี หมู่ 1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา จึงมีแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ยางสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องซักผ้าทั่วไป โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จึงได้ออกแบบเป็นรูปทรงผลมะเฟืองเพื่อให้มีลักษณะแสดงถึงแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งที่เราจะลงไปให้การสนับสนุน เนื่องจากผลมะเฟืองซึ่งมีมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้นำมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี

ด้วยรูปทรงแบบสมมาตร ของลูกมะเฟือง เมื่อนำลูกยางช่วยซักผ้า 5-6 ลูก ใส่ในถังซักผ้าขนาดความจุ 10 กิโลกรัม ซักผ้าตามขั้นตอนปกติ ลูกยางช่วยซักผ้าจะเกิดการเคลื่อนที่ตามการไหลวนของน้ำอย่างอิสระแบบไรทิศทาง เพิ่มพลังซักให้ความสะอาดยิ่งขึ้นโดยไม่ทำลายเนื้อผ้า ช่วยลดการพันของผ้าในถังซักได้เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยาง บ้านตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สามารถผลิตลูกยางซักผ้าภายใต้ชื่อทางการค้า “มะเฟืองมหัศจรรย์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดผลิตมาก่อนออกวางจำหน่าย กลุ่มมีกำลังการผลิต 8,600 ลูกต่อเดือน ออกจำหน่ายในตลาดทั่วไปและได้รับสิทธ์วางจำหน่ายในห้าง Big-c ทั่วประเทศ 212 สาขา ผ่านโครงการประชารัฐ มียอดขาย 10 เดือนแรกของการผลิต มีมูลค่า 500,000 กว่าบาท ปัจจุบันนี้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพารา และมีเศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น.