ทนไม่ไหว! ชาวสวนยางเสนอปลด”เพื่อนนายกฯ” พ้นปธ.บอร์ดกยท.ชี้ทำงานเหลว

84

เกษตรกรชาวสวนยางร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี
เรียกร้องเปลี่ยน “ประธานบอร์ด กยท.” ระบุเหตุผลบริหารงานไร้ประสิทธิภาพ ผิดพลาดล้มเหลว
และส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่น

เกษตรกรชาวสวนยางออกจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. เรียกร้องให้แก้ไข