ทนไม่ไหว! ชาวสวนยางเสนอปลด”เพื่อนนายกฯ” พ้นปธ.บอร์ดกยท.ชี้ทำงานเหลว

150

เกษตรกรชาวสวนยางร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี
เรียกร้องเปลี่ยน “ประธานบอร์ด กยท.” ระบุเหตุผลบริหารงานไร้ประสิทธิภาพ ผิดพลาดล้มเหลว
และส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่น

เกษตรกรชาวสวนยางออกจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. เรียกร้องให้แก้ไขวิกฤติปัญหายางพารา โดยเสนอและเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากการบริหารงานไร้ประสิทธิภาพ ผิดพลาดล้มเหลว และส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่น

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่และแชร์ จดหมายเปิดผนึกของเกษตรกรชาวสวนยาง ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มโซเชียลต่างๆ ของชาวสวนยาง โดยรายละเอียดได้กล่าวถึงความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลว และพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตต่างๆ ของ กยท. โดยเฉพาะประธานกรรมการ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด/บอร์ด กยท.)

โดยมีข้อเสนอและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พิจารณาเปลี่ยนตัวผู้ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด (พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข) ออกไปจากตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ มาดำรงตำแหน่งแทน เพื่อจะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด

อนึ่ง สำหรับสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (คยท.) ซึ่งเป็นเครือข่ายของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ทั่วประเทศ จะได้นำประเด็นปัญหาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมในระดับภาค และระดับประเทศที่จะมีขึ้นในทุกภาค และในเวทีระดับประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

ขณะที่นายเพิก เลิศวังพง และแกนนำชาวสวนยางในทุกภูมิภาคของประเทศ ก็เริ่มส่งสัญญาณเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และคณะบอร์ด กยท. เร่งพิจารณาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกัน

นายศิวะ ศรีชาย รายงาน 19/5/2561

จดหมายเปิดผนึกของเกษตรกรชาวสวนยาง

เรื่อง การแก้ไขวิกฤติ ปัญหายางพารา

เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วิกฤติปัญหายางพารานั้น มีมาตลอดนับตั้งแต่ห้วงระยะเวลาปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา หลังจากที่ท่านได้เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยมีสาเหตุหลักๆ คือ กลไกทางด้านการตลาดราคายางถูกกำหนดโดยตลาดซื้อขายล่วงหน้า ปริมาณผลผลิตยางล้นตลาดพ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อและปัญหาความไม่มีความชัดเจนทางนโยบายของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตามที่ได้รับทราบกันทั่วไป

ปัญหาใหญ่ที่เป็นปัญหาหลักอีกประการที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการของการยางแห่งประเทศไทย
ที่ผิดพลาดบกพร่อง ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้ และกลับเป็นส่วนช่วยกระหน่ำซ้ำเติมให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น และมีผลเสียหายมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) ที่มี พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน นอกจากจะไม่สามารถบริหารงานให้สนองตอบต่อปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางได้แล้ว ในหลายๆ เรื่องกลับเป็นผู้สร้างปัญหาเสียเอง เช่น เรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร การประมูลจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอรับการปลูกแทน การดำเนินงานตามมาตรการ โครงการแก้ไขปัญหายางพาราต่างๆ ของรัฐบาล ของ กยท.
ซึ่งล้วนแล้วแต่ล้มเหลวเสียทั้งสิ้น

เกษตรกรชาวสวนยาง จึงขอเสนอและเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ขอได้พิจารณาเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธาน บอร์ด กยท.)

และดำเนินการสรรหาใหม่ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อจะได้เร่งรีบดำเนินการแก้ไข คลี่คลายวิกฤติปัญหายางพาราเสียโดยเร็ว

จึงเรียนมาโปรดทราบและพิจารณา

เกษตรกรชาวสวนยาง 18 พฤษภาคม 2561