คำสั่งรัฐมนตรีไร้ผล อนุบาลปัตตานีดื้อแพ่ง ต้องไม่มีเด็กมุสลิมสวมฮิญาบ

7495

วันที่ 30 พ.ค.รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายชูสิน วรเดช ได้เข้าไปที่ร.ร.อนุบาลปัตตานี ช่วงที่รักเรียนเข้าแถวและสั่ง ให้ครูเรียกเด็กที่คลุมฮิญาบและสวมกางเกงขายาวเข้าให้เข้าห้องประชุม รวมเด็กที่สวมฮิญาบและขายาวทั้งสิ้น 15 คน

รองศธ.ปัตานี้ แจ้งกับเด็กๆว่า ให้กลับไปสวมเครื่องแบบนร.แบบเดิมก่อน ยกเว้นเด็ก 4 คนที่เข้าใหม่ ยังสวมได้ก่อน

เวลา 13.00 น. ผอ.เรียกนร.มุสลิมทุกคนรวม 700 กว่าคน เข้าประชุม เด็กนักเรียนต้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง และผู้อำนวยการบอกให้เด็กๆให้ชะลอการริเริ่มสวมเครื่องแบบนร.ตามหลักศาสนาอิสลามไปก่อน จนกว่าจะมีระเบียบการแต่งกายที่ชัดเจนเสียก่อน โดยห้ามนักเรียนแต่งเครื่องแบบตามหลักอิสลาม

ก่อนหน้านี้ รมช.ศึกษาธิการสั่งการให้ปลัดกระทรวงลงไปแก้ปัญหา จนได้ข้อสรุปให้นักเรียนสวมฮิญาบได้ตามหลักศาสนา จนต้อมามีการประท้วงของพระและชาวบ้านชาวพุทธห้ามสวมฮิญาบ จนผอ.โรงเรียนห้ามสวมฮิญาบในที่สุด