ใกล้ 3 ปีเครนถล่มฮารอม! ญาติยังรอเก้อ ไร้ค่าชดเชย ไร้ความหวัง 

161

ใกล้ 3 ปีเครนถล่ม! ญาติยังรอเก้อ ไร้ค่าชดเชย ไร้ความหวัง

ตามที่เกิดเหตุการณ์เครนถล่มที่มัสยิดฮารอม ระหว่างพิธีฮัจย์ เมื่อปีฮ.ศ. 1436 (2015) มีคนไทยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยผู้เสียชีวิตคือ น.ส.วะนิดา สะดี ชาวยะหริ่ง จ.ปัตตานี พนักงานธนาคารธนชาต ซึ่งเวลาผ่านมาเกือบจะ 3 ปี จากการสอบถามบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งทราบว่า ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามที่กษัตริย์ซาอุดิอารเบียได้สัญญาเอาไว้

โดยกษัตริย์ซาอุฯ รับปากว่า จะจ่ายชดเชยให้กับญาติผู้เสียชีวิต และจะนำญาติไปประกอบพิธีฮัจย์โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ แต่เหตุการณ์ผ่านมาเกือบ 3 ปี ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆของการจ่ายชดเชย ทำให้ญาติหมดหวัง