ช่วยพี่น้องปากลัดถูกเพลิงไหม้ หมดตัว

65

จากกรณีเกิดไฟไหม้บ้านพี่น้อง ที่ชุมชนบ้านปากลัดอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เมื่อคืนวัน2 มิถุนายน 61 มีผลทำให้ บ้านเสียหาย แบบ100% 2หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน 1 หลังคาเรือน ทางผู้ดูแล กลุ่ม “รวมพลคนรักปอเนาะ” จึงมีมติ ให้ ทำการช่วยเหลือ แบบ ฉุกเฉิน จำนวน 16,000 บาท

ทั้งนี้ ได้ให้ในที่ประชุม (ออนไลน์) ได้เสนอแนะว่า ให้แบ่งเงินเป็นสามส่วน โดย ให้ครอบครัวที่เสียหาย 100% หลังละ 5,000 บาท 2 ครอบครัวและอีก 6,000 บาท ได้จัดสรรเป็นเงินเพื่อการศึกษาของเด็กในครอบครัวที่เกิดเหตุ เป็นการเฉพาะเพราะน้องๆสูญเสียอุปกรณ์การเรียน ทั้งเครื่องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
ขอแก้ไขยอดงบประมาณ ตามความเป็นจริง เราเพิ่มงบ เป็น 16,000 บาท
โดย 6,000 บาทให้เป็นทุนการศึกษาเด็ก ในครอบครัวผู้ประสบเหตุคนรับ รวม 3คนๆละ 2,000 บาท
ทั้งนี้ ทางกลุ่มได้จัดโอนเงิน ให้ ท่านประธานกลุ่ม(ที่เราบังคับให้ท่านรับตำแหน่งประธาน)ท่านอับดุลกอเดร มัสแหละ
เป็นผู้นำเงินไปให้การช่วยเหลือ ดังกล่าว และคิดว่า ณ.เวลา 21.00น ของวันที่3มิย61 ท่านคงได้ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือขั้นต้น ซึ่งจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบต่อไป
สำหรับพี่น้องและเพื่อนสมาชิก จะร่วมบริจาคโดยการโอนเข้ากลุ่ม ก็ยินดีอย่างยิ่งโดยเราจะประเมิน และพิจารณา กันต่อไป อินชาอัลลอฮฺ
ท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบบะฮานาฮูวาตาอาลาเจ้าได้ประทานความจำเริญในทุกๆด้านต่อพี่น้องทุกท่าน วาบิ้ลลาฮิเตาฟีค วัลฮิดายะห์
ด้วยสลามและดูอา
@สทร.ประจำกลุ่มรวมพลคนรักปอเนาะ