มุสลิมทั่วประเทศร่วมฉลองอีดิ้ลฟิตรีคึกคัก

66

วันที่ 15 มิถุนายน หลังจุฬาราชมนตรี ประกาศให้เป็นวันที่ 1 เดือนเชาว๊าล ซึ่งเป็นวันอีด อีดิ้ลฟิตรี พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ร่วมเฉลิมฉลองวันอีด อีดิ้ลฟิตรีพร้อมกัน

มุสลิมได้ออกซากาต หลังจากนั้นได้ร่วมกันละหมาดที่มัสยิด หลายคนได้กลับเยี่ยมบ้านเกิด เยี่ยมและขออภัยตาอญาติพี่น้อง ร่วมกันเยี่ยมกุโบร์ และทำอาหารเลี้ยงกัน