ดร.สุนีย์ สุนิ กลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะฮ์แล้ว

522

อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอยิอูน ดร.เสนีย์ สูนิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น.

ประวัติโดยสังเขป เร.เวนีย์  เป็นน้องชาย ของ อัลมัร์ฮูม ผศ. ดร. ฮัสซัน หมัดหมาน อดีต ผอ. วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์เสนีย์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านภาษาอังกฤษ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุน fulbright เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทักษิณก่อนที่จะลาออก มาเล่นการเมือง ในระดับชาติ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง หลังจากนั้นผันตัวมาเป็นนักวิชาการอิสระ และทำธุรกิจส่วนตัว ต่อมา ได้รับเชิญ ให้เป็นที่ปรึกษาของ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่จนถึงปัจจุบัน

cr.ดร.อาแว  มาแซ