ฮุจยาตซีด! บินฮัจย์ ซาอุฯขูดแพงสุดฤทธิ์ 52,000 บาท

1075

กรมการปกครองแจ้งเก็บค่าโดยสารเครื่องบินไปฮัจย์ซาอุฯ แอร์ไลน์เก็บหนักมากกว่า 50,000 บาท

กรมการปกครองได้ทำหนังสือถึงผู้ประกอบการฮัจย์ ขอเรียกเก็บค่าโดยสารเครื่องบินซาอุดิอารเบียแอร์ไลน์ ระบุ ตามที่ได้เรียกเก็บ 45,000 บาทต่อคน ไม่เพียงพอ เพราะสายการบิน กำหนดที่ 1,575 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคน หากเดินทางจากหาดใหญ่ และ1,605 ดอลลาร์ฯ หากเดินทางจากสุวรรณภูมิ

“ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน และมีแนวโน้มสูงขึ้น อยู่ที่ 33.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีแรงต้านอยู่ที่ 34 บาทต่อดอลลาร์ เพื่อให้การดำเนินการชำระค่าโดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงของเรียกเก็บเพิ่ม 7,500 บาท หากเดินทางจากหาดใหญ่ และ 8,620 บาท หากเดินทางจากสุวรรณภูมิ” หนังสือกรมการปกครอง ระบุ

ในหนังสือระบุว่า หากมีส่วนเกินจะคืน โดยจะต้องชำระภายในวันที่ 9-11 กรกฎาคมคม

ทั้งนี้ ในการข่นส่งฮุจยาตเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซาอุฯ ได้กำหนดให้การเดินทางใช้เครื่องบินของซาอุฯ ซึ่งในปีก่อน สายการบินซาอุฯ ไม่สามารถบินได้ จึงมอบหมายให้สายการบินแห่งชาติดำเนินการ มีการเรียกเก็บเมื่อปี 2560 คนละ 45,000 บาท