ทุกข์ยากมุสลิมนครพนม! ถูกต้านสร้างมัสยิด-ต้องรื้อบาแลด้วยน้ำตา

4101

“นครพนม” เป็นจังหวัดที่มุสลิมต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ถูกต่อต้านสร้างมัสยิด จนไม่สามารถสร้างได้ วอนให้เห็นใจ แค่เป็นสถานที่ละหมาดเท่านั้น

กระแสความเกลียดกลัวอิสลาม ในจังหวัดนครพนม ยังถูกโหมกระพืออย่างรุนแรง สร้างความเกลียดชังต่อพี่น้องมุสลิมในอาศัยอยู่ในจังหวัด โดยเฉพาะการก่อสร้างมัสยิดที่ไม่สามารถดำเนินการได้

นครพนม มีพี่น้องมุสลิมประมาณ 200 คน มีบางส่วนเกิดในจังหวัด บางส่วนเข้ามาทำงาน รับราชการ และค้าขาย เมื่อ 2-3 ปี ก่อนพวกเขาได้ก่อสร้างบาแลขึ้นมาหลังหนึ่ง โดยเช่าที่ดินจากพี่น้องในนครพนม โดยมีสัญญาปากเปล่าว่า เมื่อเช่าครบ 3 ปี จะขายให้ในราคาไร่ละ 1.2 แสนบาท บนพื้นที่ 3 ไร่ การก่อสร้างบาแลมาจากเงินบริจาคประมาณ 3-4 แสนบาท

“จากพี่น้องมุสลิม 40-50 คนที่มาละหมาดในช่วงแรก เพิ่มเป็น 200 คน ตอนนั้นพวกเราดีใจมาก ที่ได้มีสถานที่รวมพี่น้องมุสลิม ได้ละหมาด ได้ปรึกษาหารือกัน แต่เมื่อครบ 3 ปี ที่เคยสัญญาว่า จะขายให้ในราคา 1.2 แสนบาท เพิ่มเป็น 7.5 แสนบาทต่อไร่ พื้นที่ 3 ไร่ ตก 2 ล้านกว่า พวกเราเสียใจมาก ต้องรื้อบาแลด้วยน้ำตา” มุสลิม ท่านหนึ่ง เล่าให้ฟัง

หลังจากรื้อบาแล พี่น้องมุสลิม จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะสร้างมัสยิดขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องได้มีสถานที่ละหมาด ซึ่งขณะนั้น ได้มีพี่น้องใจบุญบริจาคที่ดินวากัฟให้ 2 งาน ติดถนนใหญ่ใกล้มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสร้างอาคารมัสยิด เพื่อละหมาด และสอนอัลกรุอ่านให้ลูกหลานมุสลิม พร้อมกับไว้รองรับพี่น้องมุสลิมในท้องที่และที่เดินทาง และได้เปิดรับบริจาค ธนาคาร กรุงเทพฯสาขาเทสโก้โลตัส นครพนม เลขบัญชี 666-0-15509-1..มีผู้รับผิดชอบ
.1.นายโดนรอมาน มูดอ อิหม่ามมัสยิดนครพนม
2. นายนพดล โต๊ะหมาด (บังเลาะห์)
3. นายปราโมทย์ สว่างไสว (บังซอและห์)

พื้นที่ครึ่งไร่ ได้มีการถมที่ดินและเดินสายไฟฟ้าแล้ว จากเงินบริจาคใช้งบประมาณ 100,000 บาท แต่การก่อสร้างมัสยิด ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการพูดคุยกับชาวบ้านและอบต. ได้รับเสียงไม่เห็นด้วย แกนนำการก่อสร้าง จึงหารือว่า ให้ยุติการก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และเกิดกระแสการต่อต้านขึ้นมาอีก

“มัสยิดเป็นสถานที่ละหมาด เป็นสถานที่ๆพี่น้องมุสลิมได้มาร่วมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ ไม่ใช่สถานที่สะสมอาวุธ หรือก่อการร้ายตามที่มีการใช้เป็นเหตุผลในการต่อต้าน จึงอยากวิงวอนให้พี่น้องนครพนมได้เข้าใจ”

“มนุษย์วางแผน แต่อัลเลาะฮ์วางแผนได้แยบยลกว่า”
ดุอาร์ให้พี่น้องมุสลิมนครพนม