เถียงกันไม่จบ ปีใหม่เคาท์ดาวน์ได้หรือไม่ ฟังอ.อาลี เสือสมิง ตอบ

395

อ.อาลี เสือสมิงให้คำตอบชัดเจนเรื่อง
เทศกาลปีใหม่ ทำอะไรได้หรือไม่