ห้ามใช้ไขมันทรานซ์ กระทบหนักธุรกิจทำเบเกอรี-ขนมปัง และโรตี

385

ห้ามใช้ไขมันทรานซ์ กระทบธุรกิจตั้งแต่รายใหญ่ยันรากหญ้า ตั้งเบเกอรี-ขนมปัง รวมถึงโรตี ด้วย

เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับการกระบวนผลิตอาหาร หลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ห้ามใช้วัตถุดิบ ประเภทน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนผลิต น้ำเข้า หรือจำหน่าย ภายในประเทศ โดยระบุว่า มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

น.ส.สาลี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ไขมันทรานซ์ เป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่เกิดจากกรดไขมันจากการแปรรูปอาหาร ที่ทำให้เก็บได้นาน ทนความร้อน และไม่มีกลิ่นหืน อาทิ เนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ำพืชที่มีไขมันไม่อิ่มตัว อาทิ ขนมทอดกรอบ ขนมอบกรอบ ขนมเค้ก ขนมปัง ขนมโดนัท มาการีน เนยทอดโรตี เป็นต้น

“การแก้ปัญหา ผู้ผลิตจะต้องเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิต โดยใช้วัตถุดิบที่ไม่มีไขมันทรานซ์ อาทิ จากเนยเทียม เปลี่ยนเป็นเนยจริง เป็นต้น ซึ่งเวลา 180 วัน ที่ประกาศจะมีผล จะสามารถเปลี่ยนสูตรได้ทัน” น.ส.สาลี กล่าว และว่า ขนมที่มีไขมันทรานซ์จะส่งให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบ หลิดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น ซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้งดอาหารฝรั่งมาทานขนมไทยๆบ้าง

ทั้งนี้ จะเห็นว่า ธุรกิจจำนวนมากใช้ไขมันทรานซ์ เป็นส่วนผสมในอาหาร รวมทั้ง ผู้ผลิตวัตถุดิบที่มีไขมันทรานซ์ทั้่งหลาย ซึ่งมีจำนวนมากที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข