ไอแบงก์ ประชุมร่วมมือสถาบันการเงินรัฐ

79

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายพรเลิศ  ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดการประชุมความร่วมมือสถาบันการเงินของรัฐ ด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ครั้งที่ 2/2561

นอกจากนี้ ร้อยตำรวจเอก ภูมินทร์  พึ่งสุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานกำกับและสอบทาน ร่วมให้การต้อนรับสถาบันการเงินของรัฐ  ซึ่งไอแบงก์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมงานด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) โดยมีผู้แทนจากสถาบันการเงินของรัฐเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 กรกฎาคม 2561