ลุยหนัก’ไทยนิยมยั่งยืน โคกเคียน’ ส่งเสริมเลี้ยงไก่บ้าน

389

ชาวบ้านโคกเคียนร่วมไทยนิยมยั่งยืนคึกคัก ส่งเสริม เลี้ยงไก่บ้านเสริมรายได้

วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้ นายอับดุลรอแมง ยูโซะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนและทีมขับเคลื่อนโครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”ตำบลโคกเคียน พร้อมด้วยนายบัณฑิตย์ บินรอแม กำนันตำบลโคกเคียน ม.10 บ้านทอนฮีเล ,สารวัตรกำนัน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , บัณฑิตอาสาฯ ,คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทอนฮีเล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมทำการส่งมอบและตรวจรับพัสดุ โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน” โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้าน ณ ที่ทำการกำนัน บ้านทอนฮีเล อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
รายงานโดย นางสาวรอซีดา มะแซ บัณฑิตอาสาฯ บ้านทอนฮีเล หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ชาวบ้านโคกเคียน ร่วมไทยนิยม ยั่งยืน