ทุบมัสยิด แบบไม่เหลือซาก

999

มัสยิดแห่งนี้ ตั้งอยู่ในชุมชน ซึ่งมีมุสลิมอยู่ไม่มากนัก ถึงวันนี้ ได้มีการทุบด้วยกำลังคนและรถแมคโครแบบไม่ให้เหลือซากเลยทีเดียว

มัสยิดมูฮายีรีน เคหะบางพลี ตั้งอยู่ในเคหะเมืองใหม่ แวดล้อมด้วยพี่น้องชาวพุทธ ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน ตามรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม มัสยิดก่อสร้างมากว่า 30 ปี อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จำเป็นต้องรื้อเพื่อก่อสร้างใหม่ ด้วยเงินบริจาคจากพี่น้องมุสลิม

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างมัสยิดได้ ที่