ยันแก่งกระจาน ระบายน้ำฉุกเฉินมากกว่าน้ำเข้า เขื่อนแข็งแรง

59

กรมชลประทานรายงานน้ำล้นสปิลเวย์ สามารถนระบายได้มากกว่าปริมาณน้ำเข้า ไม่กระทบความแข็งแรงตัวเขื่อน

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 5 ส.ค.61 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดดูแลบริหารจัดการน้ำได้รายงานดังนี้:
เขื่อนแก่งกระจาน
1.ในช่วงนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย 21 ล้าน ลบ.ม/วัน หรือ 245 ลบ.ม/วินาที

2.อัตราการระบายน้ำสูงสุดของอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน
(spillway ) 1,380 ลบ.ม/วินาที มากกว่า 5 เท่าของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน

ดังนั้นไม่ล้นสันเขื่อนหรือ overtop แน่นอน

3.ตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรง มีการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน และการตรวจสอบ บำรุงรักษาตามข้อกำหนด อย่างต่อเนื่อง.