ททท.นำเที่ยวมะริด-ตะนาวศรี เชื่อมโยงท่องเที่ยว 2 แผ่นดิน

507

ท่องเที่ยวฯนำรัฐ- เอกชน  เดินทางส่งเสริมท่องเที่ยวเชื่อมโยง ตะนาวศรี-มะริด(ชมคลิป)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และเจรจาธุรกิจระว่างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมืองมะริดในงาน”เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้ ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว สู่ ตะนาวศรี “มะริด เมืองเก่าแก่แห่งทะเลอันดามัน” ระหว่างวันที่  3- 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

นายธนศร ดอกเดื่อ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ASEAN Connect ร่วมเดินทางแบบ  Familarization Trip และ Table Top Sale การเจรจาธุรกิจเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว  เพื่อเตรีมความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเชื่อโยงในเขตพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่และเส้นทางการท่องเที่ยวชายแดนให้เกิดเป็นรูปธรรม และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ใช้การเดินทางผ่านเส้นทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร –ตะนาวศรี-มะริด

ซึ่งคณะที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ประกอบด้วย นางอรสา อาวุธคมผอ.ททท.ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ, ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ,ตลอดจนสื่อมวลชน

ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นอกจากแวะเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่อำเภอตะนาวศรี เมืองค้าขายที่สำคัญในอดีต เสาหลักเมืองตะนาวศรี    และเดินทางต่อไปขังจังหวัดมะริด เมียนมา เมืองท่าที่สำคัญของฝั่งทะเลอันดามัน  สักการะเจดีย์เต็งดอจี้ เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองมะริด ตลอดจนอู่ต่อเรือ  เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของเมืองมะริด

ซึ่งในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ นายธนศร ดอกเดื่อ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดให้มีการเจรจาธุรกิจระว่างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมืองมะริดในงาน”เปิดประตูสู่พม่าตอนใต้ ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว สู่ ตะนาวศรี “มะริด เมืองเก่าแก่แห่งทะเลอันดามัน”ซึ่งงานจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์เจด  มีนายอู มิน ซอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมะริด พร้อมด้วยสมาคมท่องเที่ยวมะริด ทั้งผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร  ร้านอาหาร  และบริษัทนำเที่ยว   มาร่วมงานซึ่งทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย ที่ร่วมเดินทางไปต่างนำโบว์ชัวร์ และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปประชาสัมพันธ์ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดมะริด เป็นอย่างมาก    อย่างไรก็ตามทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวฝ่ายประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด เห็นว่าหากเส้นทางการคมนาคมแล้วเสร็จ  เชื่อว่าจะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อโยงระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอตะนาวศรี และจังหวัดมะริด ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

 

ประจวบโพสต์นิวส์ /   Prachuppostnews.com