รองเลขาฯศอ.บต.เยี่ยมฮุจญาต โครงการนำคน 3 จังหวัดทำฮัจย์-กงศุลไทยต้อนรับ

121

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ให้การต้อนรับรองเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะผู้แสวงบุญชาวไทย ชี้โครงการนำฮุตญาต 3 จังหวัดทำฮัจย์ เพื่อส่งเสริมคนด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมายังซาอุดีอาระเบียเพื่อเยี่ยมผู้แสวงบุญชาวไทยที่มาประกอบพิธีฮัจย์ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561” ของศอ.บต.

ในโอกาสนี้ รักษาการกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะรองเลขาธิการฯ และผู้แสวงบุญ และบรรยายสรุปภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งต่อมารองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่ ศอ.บต. จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ชาวไทยมุสลิมที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ตามหลักธรรมของศาสนา และว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รองเลขาธิการได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ และกระทรวงการต่างประเทศที่ได้สนับสนุนภารกิจฮัจย์ด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารว่าง และเครื่องดื่มแก่คณะผู้แสวงบุญด้วย


นายสัญญา (มันซู้ร) ปรีชาศิลป์ คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ผู้แทนฮัจย์ไทย (เบี๊ยะซะห์) ประสานการรายงานข่าวเพื่อสื่อมวลชน ณ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย
ที่มาข้อมูล : สถานกงสุลใหญ่ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย