ได้ใจเลย!ผู้บริหาร-พนักงานไอแบงก์ลงทะเบียนเป็น’จิตอาสา’

142

พรเลิศ  รักษาการเอ็มดี นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ไอแบงก์ ลงทะเบียนเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการและอนุกรรมการของคณะธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำทีมผู้บริหาร พนักงานไอแบงก์  ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใน โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร