ตั้งชื่อ”สุรินทร์ พิศสุวรรณ”ห้องปฏิบัติการฮาลาล รมว.ต่างประเทศ-2 อดีตนายกฯเปิด

599

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ใช้ชื่อ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นชื่อห้องปฏิบัติการ เปิดใหญ่ 16 สิงหา มี รมว.ต่างประเทศ อดีตนายกฯ 2 ท่านเข้าร่วม 

วันที่ 8 สิงหาคม ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงว่า ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้ก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ฮาลาลขึ้นมา ได้ขออนุญาตทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งชื่อ ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาลตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ดร.สุรินทร์ บุคคลที่ได้สร้างคุณูปการต่อเรื่องกิจการฮาลาลไทย ต่อสังคมมุสลิมไทย ต่อสังคมไทย สังคมอาเซียน และต่อสังคมโลก

“ดร.สุรินทร์ เป็นบุคคลที่ถือว่า เป็ยนปราชญ์ของสังคมมุสลิม มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและด้านศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง ได้ให้คำแนะนำที่ดี ในการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล การจัดงานของศูนยวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่เป็นแนวทางการทำงานของศูนย์ฯมาตลอด การนำชื่อดร.สุรินทร์ มาเป็นชื่อห้องปฏิบัติการ เป็นการให้เกียรติและระลึกถึงดร.สุรินทร์ เพราะอีกไม่นานเราอาจจะลืม ดร.สุรินทร์ แต่ห้องนี้จะมีชื่อของท่านอยู่ตลอดไป แม้ท่านไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ แต่วิธีคิดของท่านเป็นวิทยาศาสตร์” ดร.วินัย กล่าว

รศ.ดร.วินัย กล่าวว่า ดร.สุรินทร์ ไม่เพียงมีคุณูปการต่อสังคมมุสลิม หรือต่อสังคมไทย แต่เป็นบุคคลที่ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมอาเซียน ต่อสังคมโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหลายๆกรณี เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยศาสตร์ฮาลาล ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จะเปิดในวันที่ 16 สิงหาคม มี รมว.ต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นประธานในพิธีเปิด มีบุคคลที่ดร.สุรินทร์ให้การเคารพนับถือมาร่วม อาทิ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งการมาของ 2 ท่านนี้ ไม่เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปัตย์ แต่เกี่ยวกับความผูกพัน ลูกชายดร.สุรินทร์ เรียนที่อ๊อกฟอร์ด พักห้องที่คุณอภิสิทธิ์ เคยพักสมัยเรียนที่อ๊อกฟอร์ด ลูกชายดร.สุรินทร์ ได้พักอยู่

นอกจากนี้ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมด้วย รวมทั้งตัวแทนจุฬาราชมนตรี เสียดายที่จุฬาราชมนตรี เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จึงไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมในวันสำคัญดังกล่าว
.สุริน