ปธ.กกต. เตือน!”สามมิตร”อย่าทำผิด กฎหมาย

141
สมชัย สมเจริญ,ประธานกกต.,สามมิตร

ประธาน กกต.ส่งสัญญาณเตือน กลุ่ม”สามมิตร”เดินสายหาเสียง สัญญาว่าจะให้ประชาชน ขัดกฎหมาย และ คำสั่ง คสช.หรือไม่ ขณะเดียวกัน มีบัตรสนเท่ห์ ร้องการคัดเลือกผู้ตรวจการ กกต.จังหวัด

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณี การเดินสาย กลุ่มสามมิตร ที่มีการสัญญา
ว่าจะให้แก่ประชาชนนั้น ขอตรวจสอบก่อนว่า ผิดต่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ และ
กลุ่มสามมิตร ยังไม่จดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง เป็นเพียงกลุ่ม แต่ถ้าเป็นกลุ่มการเมือง ต้องไปดูว่าขัดคำสั่งหัวหน้า
คสช.ที่ 3/2558 ที่ห้ามการชุมนุมหรือมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปหรือไม่ เรื่องนี้ต้องดูหลายอย่าง
ประกอบกัน ต้องไต่สวนข้อเท็จจริง เพราะการจะลงโทษใครต้องชัดเจน กกต.ตรวจสอบทุกเรื่อง หากมีเหตุอันควร
สงสัยสามารถดำเนินการได้ว่าผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.กล่าวถึงความคืบหน้า การส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดให้สำนักงาน กกต.จังหวัดปิดประกาศ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ และ แจ้งข้อมูลข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามผู้ได้รับการคัดเลือก ว่า ทราบว่าเริ่มมีการส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงาน
กกต.แต่ละจังหวัดแล้ว ต้องรอให้ครบกำหนดเวลา 15 วัน และให้สำนักงาน กกต.จังหวัดสรุปเรื่องร้องเรียนก่อน
รายงานมายัง กกต.กลางต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเรื่องร้องเรียนที่เริ่มส่งเข้ามา ส่วนหนึ่งเป็นบัตรสนเท่ห์ไม่มีการลงชื่อผู้ร้องเรียน อีกส่วนหนึ่ง
เป็นเรื่องขอให้ กกต.เปิดเผยผลการลงคะแนนคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งแต่ละจังหวัด แต่เรื่องดังกล่าวเป็นการลง
คะแนนโดยลับ สำนักงาน กกต.จังหวัดไม่สามารถเปิดเผยผลการลงคะแนนได้