ครม.ตั้งปลัดพาณิชย์ พร้อมตั้ง 14 ผู้ว่าฯ-อธิบดีกรมที่ดิน-อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

322

คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการ 14 จังหวัด ตั้ง ประยูร รัตนเสนีย์ เป็นอธิบดีกรมการที่ดิน และนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังพาณิชย์ นางสาวบรรจงตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ ผู้ตรรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ครม.ยังได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย

1.นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นครสวรรค์ เป็น รองปลัด มท.

2.นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผวจ.สระแก้ว เป็น รองปลัด มท.

3.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัด มท. เป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

4.นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัด มท. เป็น อธิบดีกรมที่ดิน

5.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.ฉะเชิงเทรา

6.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.นครพนม

7.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็น ผวจ.นครสวรรค์

8.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง เป็น ผวจ.พังงา

9.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.สุโขทัย เป็น ผวจ.พิษณุโลก

10.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก เป็น ผวจ.ภูเก็ต

11.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจฯ เป็น ผวจ.มหาสารคาม

12.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร เป็น ผวจ.ศรีสะเกษ

13.นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี เป็น ผวจ.สงขลา

14.นายวิชิต ชตไพสิฐ ผู้ตรวจฯ เป็น ผวจ.สระแก้ว

15.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.อุทัยธานี เป็น ผวจ.สระบุรี

16.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สมุทรสาคร เป็น ผวจ.สุรินทร์

17.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจฯ เป็น ผวจ.สมุทรสาคร

18.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.หนองบัวลำภู เป็น ผวจ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป