อธิการบดีม.ฟาฎอนี กำชับให้ออกอีดตามประกาศของผู้นำ อย่าออกอาการแข็งขืน

10281

มีการเผยแพร่บทความ ระบุว่า เขียนโดย ดร.อิสมาแอล ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี เรียกร้องให้พี่น้องมุสลิม ละหมาดอีดตามผู้นำ ถึงแม้จะปฏิบัติด้วยใจที่ปฏิเสธก็ตาม

ในบทความ หัวข้อ ข้อสังเกคสำคัญ : ประขาชนต้องตามผู้นำ ดร.อิสมาแอล ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ระบุว่า เกี่ยวกับปัญหาข้างต้น ข้าพเจ้าอยากเตือนและวิงวอนพี่น้องชายหญิงทั้งหลายที่อยู่ใรฐานะมะมูม (ผู้ตาม) หรือประชาชนทั่วไปให้เชื่อฟังคำสั่งของอิหม่าม หรือผู้นำประเทศ หรือผู้พิพากษา หรือผู้นำด้านชารีอะห์ของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่า คำสั่งดังกล่าวจะไปค้านกับสิ่งที่เราคิดว่า ถูกต้องก็ตาม โดยเฉพาะคำสั่งที่เกี่ยวกับการประกาศวันอีด เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำ

ส่วนบทบาทของเราในฐานะผู้ตาม หรือมะมูม มีหน้าที่เชื่อฟังและปฏิบัติตาม และถ้าเราคิดว่า ความเข้าใจหรือทัศนะของเราถูกต้องและเป็นจริง ก็ขอให้พวกเราให้การตัดเตือนผู้นำด้วยดีและมีใจบริสุทธิ์ ถ้าการตักเตือนของเราไม่เป็นผบ ก็ขอให้เราอดทนในการเชื่อฟังคำสั่งของผู้นำ ถึงแม้จะปฏิบัติด้วยใจปฏิเสธก็ตาม จงอย่าเผยอาการแข็งข้อและไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของผู้นำเป็นอันขาด นี่คือหลักการของอุลามะห์สะลัฟส่วนใหญ่ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปัญหาอิจญ์ติฮาดิยะห์เช่นนี้

ขณะเดียวกัน ให้พวกเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพื่อโปรดประทานทาวนำอันเที่ยงตรงแก่ผู้นำของเราเพื่อการบริหารกิจการประชาชาติมุสลิมที่ถูกต้องและสามารถปกป้องสังคมให้ปลอดภัยจากภัยแห่งการเบี่ยงเบน นำความรุ่งเรืองสู่ชีวิตด้านศาสนา และรอดพ้นการสอบสวนของอัลลอฮ์ ณ สถานพิพากษาของพระองค์ในวันอาคีเราะฮต่อไป