ปศุสัตว์จังหวัด บูรณาการร่วมกับอำเภอกาบเชิง เร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

144

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  บูรณาการร่วมกับอำเภอกาบเชิง เร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อร่วมใจสร้างความเชื่อมั่น พร้อมย้ำเตือนประชาชนห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ที่ล้มตาย หรือพบเห็นสัตว์เสียชีวิตให้รีบแจ้งปศุสัตว์ใกล้บ้าน  หลังประกาศบ้านตาเกาว์พัฒนาเป็นพื้นที่ระบาด

นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมนายจรูญวิทย์ นะพรรัมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ร่วมกันหลายหน่วยงาน อาทิ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด,ปศุสัตว์อำเภอ,สนง.เทศบาลตำบลกาบเชิง,สาธารณสุขอำเภอ,อาสาสมัครปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า50คน ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประจำหมูบ้านบ้านตาเกาว์พัฒนา หมู่18 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นสุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ต่อมาได้พิสูจน์ว่าเป็นจริงจึงได้ประกาศเป็นพื้นที่เป็นโรคระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

จากนั้น คณะปศุสัตว์ได้ออกตระเวนตรวจเยี่ยมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ในหมู่บ้านตาเกาว์พัฒนา พร้อมทั้งอีก 5 หมู่บ้านรอบๆพื้นที่ 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่ที่1บ้านกาบเชิง,หมู่ที่3 บ้านตาเกาว์,หมู่ที่9บ้านกันตวง,หมู่ที่10 บ้านพาชื่น  และบ้านใหม่พาชื่น หมู่ที่20 ของตำบลกาบเชิง ซึ่งเป็นที่พื้นที่ควบคุม  พร้อมทั้งใช้มาตรการควบคุมสุนัขจรจัดเพื่อกำจัดไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดในพื้นที่ให้ได้ 100% อีกด้วย

ในส่วน ของอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ หลังได้ประกาศหมู่บ้านกาเกาว์พัฒนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านพื้นที่เกิดโรค จึงได้เร่งฉีดวัคซีน ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค ของพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการฉีดวัคซีน (Ring Vaccination) ในสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทุกตัวทั้งมีและไม่มีเจ้าของ อีกทั้งสัตว์กลุ่มเสี่ยง สัตว์ที่สัมผัสโรค หรือสัตว์ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ป่วยที่ตรวจพบโรค เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังทางอาการต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ต่อไป พร้อมกันนี้ปศุสัตว์ได้ย้ำเตือนประชาชน ห้ามรับประทานอาหารเนื้อสัตว์อาทิ โค กระบือที่ล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือหากพบเห็นสัตว์ป่วยควรแจ้งปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่าน ได้ทันที