ชื่นชม ดร.อิสมาแอล ลุตฟี ปฏิบัติตามจุฬาฯ แม้ทัศนะแตกต่างกัน

3183

ชื่นชม ดร.อิสมาแอล ลุุตฟี จะปะกียะ อธิการดีมหาวิทยาลัยฟาฏินี ปฏิบัติตามจุฬาราชมนตรี วันอีดิ้ลอัฎฮา แม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม

ดร.วิสุทธิ์ บินลาเต๊ะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊ก wisoot Binlateh แสดงความชื่นชมดร.อิสมาแอ ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กรณีละหมาดอีดิ้ลอัฏฮาตาม ประกาศสำนักจุฬาณราชมาตรี โดยระบุว่า จุดยืนที่น่าชื่นชม

ท่ามกลางกระเซ็นกระสายของน้ำลายที่แตกฟองจากปากของผู้ซึ่งอ้างว่ารักซุนนะฮทั้งหลาย จุดยืนที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งกลับเป็นของ รศ.ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฐานะหนึ่งในอุละมาอฺที่คนทั้งในและต่างประเทศให้การยอมรับ และในฐานะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยผู้ซึ่งต้องเป็นแบบอย่างอันดีแก่เหล่านักศึกษาปัญญาชน ในด้านการรักษาไว้ซึ่งทรรศนะทางวิชาการกับการคำนึงถึงเอกภาพทางสังคม
ดร.ลุตฟี แสดงจุดยืนเกี่ยวกับการออกอีดิลอัฎฺฮามาตลอดว่าเห็นด้วยกับกำหนดวันตามการวุกูฟที่อารอฟะฮ และประสานักวิชาการผู้เปี่ยมด้วยอะมานะฮ ท่านได้นำเสนอหลักฐานและเหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุนทรรศนะดังกล่าวอย่างครบถ้วน
แต่เมื่อเป็นปัญหาคิลาฟียะฮ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนจุดยืนของตนเองกันทั้งสิ้น ดร.ลุตฟี แสดงความเป็นผู้รู้ที่เข้าใจมิติทางสังคมด้วยการปฏิบัติตามคำประกาศจากผู้ที่ท่านถือว่าเป็นอมีรแห่งอุมมะฮอิสลามในประเทศไทยคือท่านจุฬาราชมนตรีในการละหมาดวันอีดวันที่ 22 สิงหาคม 2561
เป็นบทพิสูจน์ความรู้ที่ลึกซึ้งซึ่งมิใช่เข้าใจเพียงตัวบท หากแต่เข้าใจความเป็นจริงของสังคมที่จะเอาตัวบทนั้นมาใช้ด้วย รู้จักผ่อนปรนในสิ่งที่ศาสนายืดหยุ่นให้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นญะมาอะฮ อันเป็นฮิกมะฮสำคัญประการหนึ่งของการอิบาดะฮในอิสลาม
จึงขอแสดงความชื่นชมท่านไว้ ณ ที่นี้อย่างจริงใจ
اللهم احفظه وبارك له في علمه وعمله