เตือนเพจปลอม Mtoday นำโลโก้ปรับเป็น Ntoday

125

Mtoday ได้ตรวจสอบพบว่า มีผู้ไม่ประสงค์ดี ได้เปิดเฟซบุคในนาม Ntoday โดยนำโลโก้ Mtoday อันเก่า ไปดัดแปลง จาก ตัว M เป็น N เข้ามาป่วนในเพจ Mtoday ฝากพี่น้อวที่เข้ามาติดตามข่าวสาร กรุณาดูให้แน่ชัดก่อน เพื่อป้องกันปัญหาตามมา

Mtoday กำลังให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการในเรื่องนี้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

แอดมิน