ครม.สัญจร ชง 2แสนล้านเขตเศรษฐกิจภาคใต้ นำร่องเส้นทางสุราษฎร์ – อ่าวไทยตอนบน

37

ครม.เตรียมพิจารณาแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อนำร่องพัฒนาเส้นทางสุราษฎร์ธานี-อ่าวไทยตอนบน ขณะที่ภาคเอกชน 11 จังหวัดภาคใต้ เสนอวงเงินพัฒนากว่า 2 แสนล้านบาท

ในการประชุมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เตรียมพิจารณา ข้อเสนอจากกลุ่มจังหวัดทั้งสองฝั่งทะเล ในการประชุมหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนาโครงการ 11 จังหวัดภาคใต้ วงเงินกว่า 2 แสนล้านบาท ในส่วนของ สศช.เตรียมเสนอแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC:Southern Economic Corridor) หรือ SEC กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC โดยต้องสร้างแรงจูงใจต่อการลงทุนผ่านการส่งเสริมการลงทุนเหมือนกับเขตอีอีซีภาคตะวันออก แต่อาจมีความแตกต่าง เพื่อต้องการให้เอกชนในพื้นที่ขยายการลงทุน

การพัฒนาเส้นทางสุราษฎร์ธานี-อ่าวไทยตอนบน หวังพัฒนาโครงข่ายคมนาคมส่ิงอำนวยความสะดวก กิจกรรมขนส่งทาเรือ การขนส่งตามชายฝั่ง การพัฒนารถไฟทางคู่ชุมพร-ระนอง เพื่อพัฒนาเส้นทางไปสู่อันดามันเช่ือมกับฝั่งอ่าวไทยให้สะดวกมากขึ้น เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล (BIMSTEC) ประกอบด้วยบังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา ท่าเรืออเนกประสงค์ยังมีประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ขนส่งสินค้า และการประมงร่วมกัน การเดินหน้าส่งเสริมโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า การท่องเที่ยวเลียบชายทะเล ด้วยการพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอ่าวไทย อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี-จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อเนื่องไปยัง จ.ชุมพร ,จ.สงขลา และยังมีแผนสร้างถนนมอเตอร์เวย์ จากภาคกลางต่อยาวถึงจังหวัดชุมพร

และต้องการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ รวมโครงการ 11 จังหวัด อาทิ โครงการ พัฒนาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์จนถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เนื่องจากพืชปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ จึงต้องการพัฒนาภาคใต้เป็นเมืองปาล์มครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาไบโอชีวภาพ เช่น การใช้น้ำมันปาล์มผลิตเป็นฉนวนไฟฟ้าในอุตสาหกรรมอิเล็ทรอนิกส์ ตลอดจนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยคลองชุมพร เป็นการก่อสร้างคลองผันน้ำ จากคลองชุมพรเดิมลงสู่ทะเล เพื่อป้องกันอุทกภัย ที่มักท่วมถนนสายเอเชีย 41 ใกล้สี่แยกปฐมพรเป็นประจำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแหล่งธุรกิจสำคัญ เขตตำบลวังไผ่ ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านค้าขนาดใหญ่จำนวนมาก นอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรในที่ราบลุ่มของคลองชุมพรตลอดสายอีกด้วย 3.โครงการป้องกันอาชญากรรม ติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดสำคัญทั่วทั้งจังหวัด

ส่วนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะเป็นโครงการของจังหวัดชุมพร รวมถึงโครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา และด่านสะเดา จ.สงขลา ชายแดนไทย-มาเลเซีย เร่งดำเนินการขยายท่าเรือน้ำลึกสงขลา และท่าเรือสงขลาที่ 2 เส้นทาง จ.ตรัง จ.สตูล สร้างถนนเลียบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือ ครม.สัญจร ที่จังหวัดชุมพร ในวันที่ 21 ส.ค.61 นี้