หน้าแรก เศรษฐกิจ/ธุรกิจ บูม ‘ไทยแลนด์ริเวียร่า’ถนนเลียบชายฝั่งประจวบ-สุราษฎร์ฯ 270 ก.ม.เพื่อการท่องเที่ยว 

บูม ‘ไทยแลนด์ริเวียร่า’ถนนเลียบชายฝั่งประจวบ-สุราษฎร์ฯ 270 ก.ม.เพื่อการท่องเที่ยว 

133

บูม ‘ไทยแลนด์ริเวียร่า’ถนนเลียบชายฝั่งประจวบ-สุราษฎร์ฯ จำนวน 26 โครงการ 270 ก.ม.หวังส่งเสริมการท่องเที่ยว 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุม One Transport เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ระยะทาง 24.397 กิโลเมตร และในปี 2562 จะดำเนินการก่อสร้างอีก จำนวน 2 โครงการ ระยะทาง 48.158 กิโลเมตร และในส่วนที่เหลืออีก จำนวน 10 โครงการ ระยะทาง 176.740 กิโลเมตร กรมมีแผนที่จะเสนอของบประมาณในปี 2563-2565 ต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้เป็นถนนสำหรับการท่องเที่ยวระดับสากลอย่างยั่งยืนและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่ พัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลรักษา และช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรในถนนสายหลัก