ร้องปปง.เร่งสอบฟอกเงิน แชร์ลูกโซ่ชวนลงทุนหุ้น

124

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม รับเรื่องจากจากนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและผู้เสียหายจากจากการถูกหลอกลวง เพื่อขอให้สำนักงาน ปปง. ช่วยเร่งรัดติดตามดำเนินการคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 3 โครงการ คือ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (MMM) โครงการชักชวนให้ลงทุนใน SET INDEX ของต่างประเทศ และโครงการอ้างฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีนางปาล วัน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมรับเรื่องดังกล่าว ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.