มุสลิมไทย-มาเลย์-อินโดฯละหมาดอีดดิ้ลอัฎฮาคึกคัก

363

มุสลิม 3 ประเทศในอาเซียน ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเวีย ละหมาดอีดิ้ลอัฏฮาพร้อมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก 

วันอีดิ้ลอัฎฮา เป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม 1 ใน 2 วันของรอบปี มุสลิมทั่วโลกจะร่วมกันละหมาดอีดิ้ลอัฎฮา พบปะญาติมิตร เพื่อนฝูงและขออภัยโทษให้กัน และส่วนหนึ่งทำชีริกกุโบร์ขออภัยให้กับผู้ล่วงลับ โดยในปีนี้ มุสลิมในประเทศไทย ออกอีด ในวันที่ 22 สิงหาคม ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีมัสยิดประมาณ 3,700 แห่งละหมาดพร้อมกัน

ซึ่งในอาเซียน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ละหมาดในวันที่ 22 สิงหาคม พร้อมกับมุสลิมในประเทศไทย ซึ่งนอกจากการละหมาด การพบปะญาติพี่น้องเพื่อขออภัยโทษแล้ว ยังมีการทำกุรบ่าน หรือดเชือดสัตว์พลี เพื่อแจกจ่ายให้กับญาติมิตร และคนยากจนด้วย