ร่วมงานการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ มัสยิดบ้านป่าระไม อ.จะนะ จ.สงขลา

411

งานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างมัสยิดบ้านป่าระไม อ.จะนะ จ.สงขลา มีจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 

งานมัสยิดบ้านป่าระไม จดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างมัสยิดที่ยังคั่งค้างอยู่ โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตรองนายกฯ นายทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการศอ.บต. พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายอนุมัติ อาหมัด สนช. นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ  เป็นต้น รวมทั้งมี อ.อาลี เสือสมิง บรรยายพิเศษ ร่วมกับนักวิชาการอิสลามอีกหลายท่าน

งานจัดขึ้นที่มัสยิดบ้านป่าระไม ม.2 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา ในงานยังมีการดื่มน้ำชาการกุศล การออกร้นจำหน่ายสิสค้าจำนวนมาก ทั้งอาหาร เครื่องใช้ เสื้อผ้า เป็นต้น

เพื่อให้การก่อสร้างมัสยิดลุล่วงไปด้วยดี ขอเชิญร่วมงาน หรือร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญีมัสยิด้านป่าระไม 985-8-754-426