ขอคืนพื้นที่’ศรีขรภูมิ’ชาวบ้านบุกรุกที่นับพันไร่-ผุดแก้มลิงกุดไผทในขีดเส้น 30วัน

107

ชลประทานขอพื้นทีคืนที่ชาวบ้านบุกรุกที่นับพันไร่ มาทำโครงการแก้มลิงกุดไผท พร้อมอาคารประกอบ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ใน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)โดยขุดลอกแก้มลิงในพื้นที่ ได้เชิญประชาชนชาวบ้าน ที่ได้บุกรุกพื้นที่เข้า มาประชุมเพื่อหาทางชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจพร้อมกับหาทางออก เพื่อที่จะหาทางเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561  เวลา 14.00 น. ห้องประชุม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียก ผู้อำนวยการชลประทานสุรินทร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  จากกรณีที่ทางชลประทานจะเข้าทำโครงการแก้มลิงกุดไผท พร้อมอาคารประกอบ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ใน(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)โดยจะขุดลอกแก้มลิงในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้เชิญประชาชนชาวบ้าน ที่ทำการบุกรุกที่ มาประชุมเพื่อหาทางชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจพร้อมกับหาทางออก เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ชลประทานสุรินทร์จะทำการขุดลอก ประกอบกับประชาชนได้เข้าไปทำการเกษตรให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับหาทางเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยในระหว่างที่มีการประชุมทางผู้อำนวยการชลประทานสุรินทร์ ได้ชี้แจงเหตุผลที่จะต้องทำการขุดลอกขอให้พี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่ถ้าหากมีพี่น้องประชาชนคนใดยังดื้อดึงก็จะจัดการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทางชลประทานสุรินทร์ยังได้บอกอีกว่ายังมีนายทุน อีกจำนวนหลายราย ที่ทำการบุกรุกที่ชลประทาน จะต้องนำมาดำเนินคดี ถ้าหากไม่ออก ไปโดย ขีดเส้นตายภายใน 30 วัน ถึงอย่างไรก็ตาม นายอรรถพรสิงห วิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ บอกว่า ถ้าหาก พี่น้องประชาชน มีเอกสารสิทธิ์ให้นำมาแสดง และถ้าหากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ให้นำรายชื่อมาทางจังหวัด จะดำเนินการช่วยเหลือ ต่อไป

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ