นราธิวาสฝึกชาวบ้านเย็บผ้าส่งโรงงาน สร้างอาชีพ

426

นราธิวาสอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร “การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป”เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงงานHand in Hand บ้านยาแลเบ๊าะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ ให้เกียรติเป็นพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร “การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป” โดยมีนายพีรพงศ์ สุวรรณนิล นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 นายโดม ธนอมบูรณ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบล