นราธิวาสฝึกชาวบ้านเย็บผ้าส่งโรงงาน สร้างอาชีพ

985

นราธิวาสอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร “การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป”เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงงานHand in Hand บ้านยาแลเบ๊าะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ ให้เกียรติเป็นพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร “การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป” โดยมีนายพีรพงศ์ สุวรรณนิล นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 นายโดม ธนอมบูรณ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ให้การต้อนรับ
สำหรับ โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้( Hand in Hand) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านหนึ่งคือ การสร้างและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆด้วยการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน

fb_img_1480255670630 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง 16 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ทักษะ พัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตามแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ การประกอบอาชีพ ผลผลิต เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมุ่งหวังที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ณ ที่ทำงานใกล้บ้าน อันเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

fb_img_1480255676839
นางสาวปานธิมา โตะตาหยง อายุ 43 ปี พนักงานตัดเย็บผ้า อยู่บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 1 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสพนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า ทำงานมา 8 ปี กล่าวว่า “ได้มาทำงานที่นี่เราได้วิชาชีพไปในตัวด้วย นอกจากที่ได้กรีดยางแล้ว ได้มีรายได้เสริม แล้วสนุกด้วย จากที่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง มาอยู่ที่นีทำเป็นทุกอย่าง”
นางสาวนิไซรี แมหะ อายุ 37 ปี ตัดเย็บผ้าเสื้อผ้า อยู่บ้านเลขที่ 390/9 หมู่ 1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า”มาทำงานที่นี่มีรายได้เสริม ได้พบกับเพื่อนๆมีเพื่อนๆเยอะและ ได้มีประสบการณ์”

fb_img_1480255703746
และนางสาวรออีหม๊ะ หะยีวอฮิง ทำงานตัดเย็บผ้าเสื้อผ้าตั้งแต่แรก มา 6 ปีแล้ว อยู่บ้านเลขที่26/2 หมู่6 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสกล่าวว่า “ รู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่มีโรงงานแฮนค์ อิน แฮนค์อยู่ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ แม้ว่าแรกๆเงินเดือนจะได้น้อย เราก็ต้องอดทน ตอนนี้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือ”
ด้านอาจารย์พยนต์ อุบลบาล ที่ปรึกษาด้านปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม กล่าวว่า ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำงานโรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์รือเสาะ ได้ประมาณ 9 เดือน ปัจจุบันโรงงานได้รับการตอบรับจากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในเพื้นที่อำเภอรือเสาะและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี อาทิเช่น จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และต่างจังหวัดอีกหลายที่ สั่งผลิตเสื้อผ้าจากโรงงานฯ จำนวนมากส่งผลให้พนักงานมีงานทำอย่างต่อเนื่องมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยมี ออร์เดอร์จำนวนมากทำให้โรงงานต้องขยายกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงได้เปิดรับพนักงานเย็บเพิ่มขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 11และวิทยาลัยชุมชน อ.รือเสาะ จัดอบรมพนักงานใหม่ให้จำนวน 40 วัน ในนามที่ปรึกษาโรงงาน ต้องขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรี ตำบลรือเสาะ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐของอำเภอรือเสาะที่มุ่งมั่นช่วยสนับสนุนผลักดันให้โรงงานแฮนด์ อิน แฮนด์รือเสาะ ผ่านวิกฤตมาได้ และกำลังจะเป็นโรงงานที่สร้างความเข็มแข็งให้คนในชุมชนต่อไป

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว

fb_img_1480255667582fb_img_1480255700192