ใครกุข่าวพระสันตปาปาเปลี่ยนศาสนา พาไปดูต้นตอทำเพื่อ!

1302

สันตปาปาเข้ารับอิสลาม เป็นข่าวกุขึ้นมาอีกครั้งโดยสื่อสังคมออนไลน์ เริ่มจากอินโดนีเชีย ก่อนจะกระจายไปยังโลกออนไลน์ โดยปราศจากข้อเท็จจริง เป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้กับอิสลาม 

26 ส.ค. เป็นอีกครั้งที่มีข่าว สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลาม จากที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2013 พระองค์ถูกนำมาเป็นข่าวประเภทนี้มาแล้ว

เว็บไซต์ “Dead Seriousness” ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนวเสียดสีและเรื่องตลกในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 หรือส